3″ Wrot Copper DWV Coupling No Stop C x C

3″ Wrot Copper DWV Coupling No Stop C x C

Description

3″ Wrot Copper DWV Coupling No Stop C x C