1-1/2″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

1-1/2″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

Description

1-1/2″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C