1″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

1″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

Description

1″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C