2-1/2″ x 1-1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

2-1/2″ x 1-1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

Description

2-1/2″ x 1-1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C