2″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Bushing C x C

2″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Bushing C x C

Description

2″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Bushing C x C