1″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

1″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

Description

1″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C