2″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

2″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

Description

2″ x 1/2″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C