2″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

2″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C

Description

2″ x 3/4″ Wrot Copper Reducing Coupling C x C